Terugblik 053 | Gemeente Enschede

Categorie: Jouw leefomgeving

Ik teken voor 80: Eerste burgerbesluit

Niet de gemeenteraad maar de burger laten beslissen, dat is het idee achter het Burgerbesluit. Een experiment in Enschede, waarbij dus de inwoners van de gemeente mogen besluiten. Bij het eerste besluit gaat het over overlast door vuurwerk tijdens oud en nieuw.

Jouw leefomgeving
2018-03-19 13:07:24

Enschede Wekt Op voor een duurzaam Enschede

Met Enschede Wekt Op wil de gemeente Enschede de inwoners van de gemeente aan het denken zetten. Hoe gaan we op met duurzame energie? Waar komen bijvoorbeeld zonnepanelen en waar windmolens? Inwoners van de stad mogen daarover meepraten. Doel van de actie Enschede Wekt Op is het aandeel duurzaam opgewekte energie in de gemeente Enschede te verdubbelen, van de huidige 6 procent naar 12 procent in 2030.

Jouw leefomgeving
2018-03-13 12:35:00

Groene leges zorgen voor meer duurzaamheid

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat we verantwoord met het milieu en de natuur omgaan. Daarom zijn er 'groene leges' ingevoerd, particulieren die duurzame maatregelen treffen bij hun woning hoeven daarvoor geen leges te betalen. In eerste instantie mochten ook aannemers en woningbouwcorporaties hiervan gebruik maken, maar toen was de pot met geld veel te snel leeg en daarom greep de gemeente in.

Jouw leefomgeving
2018-03-13 12:32:21

Overal nieuwbouw in Enschede

Het gaat weer goed met de woningbouw in Enschede. Overal worden woningen gebouwd in wijken en buurten, zoals in het Bijvank, Oost Boswinkel, Vaneker, Laares en Boddenkamp. Allemaal andere wijken, met steeds weer andere soorten huizen. Voor ieder wat wils!

Jouw leefomgeving
2018-03-11 12:56:19

Diftar: een succes of niet?

Enschede kent sinds ruim een jaar het diftar-principe: de vervuiler betaalt. Voor elke keer dat je de grijze bak aan straat zet, of een vuilniszak weggooid, moet je extra betalen. Uit de cijfers blijkt dat diftar een succes is, maar veel Enschedeërs storen zich aan de rommel op straat.

Jouw leefomgeving
2018-03-08 17:16:25

Droge voeten dankzij de nieuwe stadsbeek

Enschede heeft geregeld te maken met wateroverlast. Niet alleen in de kelders, maar ook op straat is er wateroverlast bij hevige regenval. Om het water goed af te voeren, wordt in Stadsveld en Pathmos een stadsbeek aangelegd. Deze beek gaat door de wijken heen en neemt al het water mee naar het Twentekanaal. Zodat dit deel van Enschede droge voeten heeft.

Jouw leefomgeving
2018-03-08 17:11:12

Enschede gaat voor titel Fietsstad 2020

In het jaar 2020 wil Enschede de fietsstad van Nederland zijn. En daarvoor wordt nu al hard gewerkt, onder meer door de fietssnelweg F35 af te maken, fietsstraten aan te leggen en meer fietsenstallingen te bouwen. Stappen de Enschedeërs daardoor massaal op de fiets?

Jouw leefomgeving
2018-03-02 10:24:32

Bekijk ook