Gemeente Enschede blikt terug Vier jaar gemeenteraad, vier jaar een college van B&W. Van 2014 tot 2018 gebeurde er veel in Enschede. Deze coalitieperiode was boeiend, bewogen en niet altijd makkelijk. Maar wat gebeurde er ook alweer allemaal in de stad? Welke beslissingen van het gemeentebestuur hadden grote impact op de inwoners? Een terugblik in dertig video’s.

Er valt veel te kiezen De mogelijke komst van een AZC, Diftar, de binnenstad, Kennispark Twente, de Wijkteams en de nieuwe pleinen; zomaar een greep uit onderwerpen die Enschede en haar inwoners de afgelopen jaren bezighielden. Enschede veranderde flink onder het huidige gemeentebestuur, dat na de verkiezingen op 21 maart het stokje overdraagt aan hun opvolgers. Er viel en valt voor de kiezer veel te kiezen in de stad, zo veel is duidelijk. Dat verandert niet. Bij al die onderwerpen die we hier belichten en waarover de raad en het college in de afgelopen vier jaar beslissingen namen, stond de inwoner centraal. Blik eerst nog eens rustig met ons terug en laat daarna van je horen op 21 maart!

Onderwerpen (Kijk voor meer informatie over de verkiezingen en het stemmen in Enschede op www.enschede.nl/verkiezingen)

Agenda (Een verkiezingsevenement aan deze agenda toevoegen? Mail: iktekenvoor80@1twente.nl)

Nieuw